ประกาศเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟรายการ ROYAL S CUP 2020


ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งกำลังแพร่กระจายในหลายประเทศทั่วโลก ประกอบกับการออกข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาการระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็นนั้น

 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยความเห็นชอบของเอเชียน ทัวร์ และพันธมิตรการจัดงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา ผู้ชม และทีมงานทุกฝ่าย จึงตัดสินใจประกาศเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ROYAL’S CUP 2020 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคคลี่คลายและมีความปลอดภัยต่อการจัดงาน ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จะประกาศกำหนดการจัดงานใหม่ในลำดับต่อไป

 
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^