อาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ (Golf Injuries)

        กอล์ฟ  เป็นกีฬาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น  อิทธิพลจากการถ่ายทอดสดการแข่งขันสำคัญ ๆ ในรายการโทรทัศน์เกือบทุกสัปดาห์  รวมทั้งเงินรางวัลที่เพิ่มขั้น

        Superstar  ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อย ๆ ก็เป็นภาพลักษณ์สำหรับเยาวชนที่ต้องการเอาเป็นแบบอย่าง  เช่น  Tiger  Woods ,  Mitchel  Wie  ทำให้มีการส่งเสริมการเล่นกอล์ฟ  ตั้งแต่เด็ก  อายุน้อย ๆ  รวมทั้งผู้ที่เริ่มหันมาสนใจเล่นกอล์ฟเมื่ออายุมากขึ้น  หรือหลังเกษียณอายุแล้ว

        อันตรายหรือการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ  ดูเหมือนว่าค่อนข้างปลอดภัย เมื่อเทียบกับการเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ ที่ต้องมีการต่อสู้ปะทะกัน  หรือการแข่งขันที่มีความเร็วสูง  แต่การเล่นกอล์ฟมีอันตรายและการบาดเจ็บที่อาจจะมองข้าม  ที่เกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบ้านเรา  และรายงานในวารสารต่างประเทศอีกมากมาย เช่น

        1. การบาดเจ็บหรืออันตรายที่ไม่ได้มาจากวงสวิงของนักกอล์ฟเอง
          - อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต  ซึ่งเกิดจากถูกลูกกอล์ฟ ,  ถูกไม้กอล์ฟตี,  ไม้กอล์ฟ
หักทิ่มแทงอวัยวะที่สำคัญ
          - ถูกฟ้าผ่าตาย
          - ถูกรถกอล์ฟชนตาย
          - ถูกผึ่งต่อย  เสียชีวิตภายหลัง
          - อันตรายเกิดจากแสงแดด  จากรายงานพบมะเร็งผิวหนัง  จาก
        นักกอล์ฟอาชีพหญิง  51  คน  นักกอล์ฟหญิงสมัครเล่น  142  คน
        นักกอล์ฟอาชีพชาย  4  คน  นักกอล์ฟชายสมัครเล่น  11  คน


        2. การบาดเจ็บจากการสวิงกอล์ฟ  ของนักกอล์ฟมีสาเหตุหลายอย่าง
          - มีการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันมากเกิน
          - วงสวิงไม่เหมาะสม
          - การเตรียมสภาพร่างกายไม่พร้อม  ก่อนการเล่นกอล์ฟ
          - สุขภาพไม่ดีมาก่อน
          - นักกอล์ฟที่เสียชีวิต  ขณะเล่นกอล์ฟเป็นลมนำส่งโรงพยาบาลเสียชีวิต  หรือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลายราย
          - การได้รับการบาดเจ็บมาก่อน  รักษายังไม่หายเป็นปกติ


        การบาดเจ็บของนักกอล์ฟอาชีพ
ซึ่งไม่มีปัญหาที่วงสวิงที่ไม่ถูกต้อง  มักเกิดจากการฝึกซ้อมหรือแข่งขันมากกินไป
80 %  การบาดเจ็บอยู่ที่บริเวณหลัง  และข้อมือ  ส่วนอื่น ๆ ที่พบรองลงมา คือ ข้อศอกขวา, ไหล่, ข้อเข่า
 

        การบาดเจ็บของนักกอล์ฟสมัครเล่น
ได้รับการบาดเจ็บในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้เกือบทั้งหมด  ขึ้นอยู่กับวงสวิงที่มีการใช้ส่วนไหนมากเกินไป  พบได้บ่อยที่หลัง, ข้อศอก, ข้อมือ, หัวไหล่, ข้อเข่า,  คอ  ตามลำดับ  นอกจากนั้นยังมีการบาดเจ็บที่รุนแรง
          - มีรายงานกระดูกสันหลังยุบ  ในนักกอล์ฟสตรีสูงอายุ
          - นักกอล์ฟที่หัดเล่นใหม่  18  ราย  (เฉลี่ยเล่นกอล์ฟ  8  สัปดาห์)  15  รายพบ
กระดูกซี่โครงหัก    3 รายกระดูกซี่โครงข้างขวาหัก  ส่วนใหญ่กระดูกซี่โครงที่  4,  5,  6  ตำแหน่งที่หักอยู่ตำแหน่งค่อนข้างไปทางด้านหลัง

        การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับผู้อื่น
          - เก็บรักษาไม้กอล์ฟในที่ปลอดภัย  ไม่ให้เด็กเอามาเหวี่ยงเล่นเองได้
          - เมื่อสอนเด็กเล่นกอล์ฟต้องให้ผู้ใหญ่แนะนำและเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย
          - เวลายืนต้องเว้นระหว่างจากผู้ที่กำลังสวิงกอล์ฟ  อย่างน้อย  4  ช่วงไม้กอล์ฟ
และไม่ล้ำหน้าไปในทิศทางของลูกกอล์ฟ

        ปัญหาการบาดเจ็บของนักกอล์ฟ
          1. การซ้อมหรือการแข่งขันมากเกิน
          2. เคยได้รับการบาดเจ็บมาก่อน  ทำให้มีการบาดเจ็บซ้ำ
          3. ส่วนใหญ่พบที่หลัง,  ข้อมือ,  ข้อศอก,  ไหล่,  เข่า
          4. การบาดเจ็บอาจไม่รุนแรง  แต่ทำให้เล่นไม่ดี  และอาจทำให้มีการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น
 
     
        ข้อแนะนำ  :
          - ก่อนการซ้อมและแข่งขันทุกครั้ง ต้องทำการอบอุ่นร่างกาย  บริหารกล้ามเนื้อให้
ยืดเหยียดได้ดีก่อน
          - ควรออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้แข็งแรง  และทนทาน  เช่น  การวิ่ง,  ยกน้ำหนัก
          - แก้ไขวงสวิงให้ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บ  และเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้น จำเป็นต้องปรึกษา
ครูสอนกอล์ฟ
          - เลือกใช้ไม้กอล์ฟ,  รองเท้าให้เหมาะสม
          - เมื่อมีการบาดเจ็บควรหยุดเล่น  ปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัย  และการรักษา
ที่ถูกต้องตั้งแต่แรก
          - ก่อนจะกลับมาเล่นใหม่  ควรหายจากการบาดเจ็บและสร้างเสริมกล้ามเนื้อให้

        แข็งแรงก่อน
การป้องกันอันตรายระหว่างการเล่นกอล์ฟ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากแสงแดด,  การสูญเสียน้ำ,  การบาดเจ็บจากการถูกลูกกอล์ฟ,  อันตรายจากสัตว์ในสนามกอล์ฟ  หรือจากฟ้าผ่า
       
        ข้อแนะนำ  :
          - ท่านนักกอล์ฟควรป้องกันอันตรายจากแสงแดด  เช่น  ทาครีมกันแดด  ใส่หมวก
เสื้อแขนยาว
          - ดื่มน้ำให้มากพอก่อนและหลังการเล่น  และควรดื่มน้ำระหว่างการเล่นไม่ต้องรอ
กระหายน้ำ
          - ถ้ามีเหงื่อออกต่อเนื่องเกิน  1  ชั่วโมง  ควรดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ร่วมด้วย
          - ต้องรู้กฎมารยาทในการเล่นกอล์ฟ  ก่อนที่จะสวิงไม้กอล์ฟ  ต้องตรวจดูว่ามีผู้ใดยืน
อยู่ใกล้ ๆ จนอาจเกิดอันตรายจากไม้ตีกอล์ฟ    รอจนกว่าจะแน่ใจว่าผู้เล่นกลุ่มหน้าเดินพ้นระยะแล้ว
          - นักกอล์ฟไม่ควรจะเข้ามาในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย  ต่อสัตว์  แมลงมีพิษ
          - เมื่อเกิดอันตรายจากฟ้าผ่าต้องหยุดเล่นกอล์ฟก่อน  และรีบออกจากสนามทันที่
 
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^