อาการหน้ามืดของนักกอล์ฟ


 
อาการหน้ามืดของนักกอล์ฟ

        อาการหน้ามืดเป็นลมธรรมดามักจะไม่ร้ายแรงอะไรมาก คนปกติทั่วไปแม้แต่นักกอล์ฟก็มีโอกาสเป็นกันทุกคน อาจมีสาเหตุที่สามารถอธิบายอย่างง่ายๆเช่น ได้รับการกระทบกระเทือนจิตใจอย่างมาก ความกลัว ความตกใจ ภาวะสูญเสียน้ำในร่างกาย การอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศร้อนจัดไม่มีอากาศถ่ายเท การยืนอยู่กลางแดด เป็นเวลานานๆ หรือร่างกายที่อ่อนเพลียเนื่องจากการทำงานหนัก เป็นต้น


        อาการวูบ คืออาการเป็นลมหมดสติชั่วคราว หรืออาการเกือบเป็นลมหมดสติ แล้วกลับหายเป็นปกติได้เองโดยไม่ต้องให้การรักษาใดๆ พบได้ในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย สาเหตุเพราะความไม่สมดุลของประสาทอัตโนมัติ ซึ่งหมายถึงระบบประสาทที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เช่น ศูนย์ควบคุมการหายใจ การเต้นของหัวใจ การไหลเวียนของโลหิต เป็นต้น แต่อาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของการมีโรคอันตรายบางอย่างซ่อนอยู่ ในกรณีดังต่อไปนี้

          - มีประวัติเป็นโรคหัวใจ หรือมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติ รู้สึกใจสั่นและเจ็บหน้าอก

          - เคยมีการตรวจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ หรือมีการตรวจพบเงาหัวใจโตผิดปกติจากการเอกซ์เรย์

          - มีประวัติการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน หรือในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรควูบ

          - เกิดอาการบางอย่างที่รุนแรง จนเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย โดยไม่มีอาการเตือนเพื่อบอกเหตุล่วงหน้า

          - นักกอล์ฟที่มีอาการหมดสติขณะทำการออกกำลังกาย โดยเฉพาะนักกอล์ฟที่อายุน้อย มีสุขภาพที่แข็งแรง แต่อาการนี้ยังสามารถระบุสาเหตุได้อย่างแน่ชัด


        สาเหตุของอาการวูบ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ

        1 มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ว่าช้าหรือเร็วผิดปกติ เป็นโรคลิ้นหัวใจตีบรุนแรง เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ หรือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตี

        2. มาจากสาเหตุอื่นๆ เช่น

          - ระบบประสาทมีการตอบสนองแบบอัตโนมัติมากผิดปกติ อย่างการตื่นเต้น ตกใจกลัว ขณะเบ่งปัสสาวะ อยู่ภาวะเจ็บปวด หรือการอยู่ที่ที่ร้อนอบอ้าว

          - อาการวูบที่เกิดจากโรคสมอง ได้แก่ โรคลมชัก หรือ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

          - ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถ จะพบได้ในผู้สูงอายุเมื่อทำการลุกขึ้นยืนเร็วๆ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาความดันโลหิตสูง หรือเป็นผู้ป่วยที่มีการสูญเสียสารน้ำไปมาก

          - มีสาเหตุจากภาวะอื่นๆเช่น น้ำตาลในเลือดต่ำ มีภาวะซีดรุนแรง  เป็นต้น

        การรักษาอาการวูบ นักกอล์ฟที่ไม่มีอาการวูบที่ร้ายแรง ไม่วูบบ่อย อาจไม่จำเป็นต้องใช้ยาหรือเครื่องมือใดๆเพื่อทำการรักษา แต่แพทย์จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่จะก่อให้เกิดอาการวูบ หน้ามืด เป็นลม เช่น

          - หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอาการร้อนจัด แออัด

          - ดื่มน้ำให้มากๆเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย

          - อย่ารับประทานอาหารปริมาณมากๆในมื้อเดียว หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          - ออกกำลังกายให้พอเหมาะ ไม่ควรออกกำลังกายแบบหักโหมเกินไป

          - ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เมื่อต้องใช้ยาบางชนิดที่เสี่ยงกับการเกิดอาการวูบได้ง่าย

        อาการหน้ามืด เป็นลม หรือโรควูบ อาจเป็นสัญญาณเตือนให้นักกอล์ฟหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น อย่าประมาทเด็ดขาด ควรปรึกษาแพทย์เป็นระยะเมื่อเกิดอาการผิดปกติทางร่างกาย ก่อนที่จะสายเกินไป
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^