มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการเล่นกอล์ฟ

นักกอล์ฟทั่วไปมักจะสนใจแต่เพียงการเล่นกอล์ฟให้เก่งแต่เพียงอย่างเดียว โดยละเลยความสำคัญของมารยาทที่อาจไปรบกวนสมาธิของนักกอล์ฟคนอื่นหรือความปลอดภัยในการเล่น อันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นได้ การปฏิบัติตนในขณะเล่นกอล์ฟนั้นเป็นเหมือนการเปิดหน้าต่างของจิตใจ ให้ผู้อื่นได้เห็นและรู้จักตัวตนแห่งตัวเราที่แท้จริง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในสังคมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้นการปฏิบัติตนในขณะเล่นกอล์ฟ จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเล่นกอล์ฟให้เก่ง

      1  มีจิตสำนึกกีฬากอล์ฟ    ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ควบคุมตัวเองให้อยู่ในวินัย และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทุกประการ แม้จะไม่มีผู้อื่นรู้เห็นการกระทำผิดกฎข้อบังคับของเรา เราก็ต้องปรับโทษตัวเองพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร่วมเล่นได้ทราบ ต้องเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสุภาพ

 

       

      2  ความปลอดภัย

2.1 ทุกครั้งที่จะเหวี่ยงไม้ไม่ว่าจะเหวี่ยงจริงหรือซ้อมสวิง ต้องแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดอยู่ใกล้จนอาจเหวี่ยงไม้ไปโดน ห้ามซ้อมเหวี่ยงไม้ไปในแนวทางที่มีคนอยู่อย่างเด็ดขาด เพราะไม้อาจเกี่ยวโดน หิน ดิน ทราย หรือเศษหญ้ากระเด็นไปโดนได้

2.2 ต้องรอจนกว่าผู้เล่นทุกคนในกลุ่มทีออฟเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มเดินไปยังลูกที่ได้เล่นไปแล้ว

2.3 ต้องไม่เล่นลูกของเราจนกว่า นักกอล์ฟกลุ่มที่อยู่ข้างหน้าเดินพ้นระยะที่เราสามารถตีไปถึงได้

2.4 หากลูกกอล์ฟที่เราตีพุ่งไปยังทิศทางที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ให้ร้องตะโกนเตือน โดยใช้มือป้องปากเพื่อช่วยบังคับทิศทางของเสียงว่า “ โฟร์ “ทันที ให้ดังที่สุด

 


 

      3  คำนึงถึงผู้เล่นอื่น

3.1 ไม่รบกวนหรือทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิ ไม่พูดคุยส่งเสียงหรือเคลื่อนไหวใกล้ผู้ที่กำลังจะเล่น ปิดเสียงอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

3.2 ไม่เหยียบหรือยืนบนเส้นทางพัตต์ของผู้อื่น

3.3ให้รอผู้เล่นคนสุดท้ายที่ยังเล่นอยู่บนกรีนโดยอาจรออยู่ข้างกรีนได้ และรีบลงจากกรีนในทันทีที่คนสุดท้ายเล่นเสร็จแล้ว

3.4 ตรวจสอบแต้มซึ่งกันและกันระหว่างเดินไปยังหลุมต่อไป พร้อมทั้งเตรียมตัวทีออฟหลุมต่อไป โดยไม่ชักช้า


 

 
 
     4  ความเร็วในการเล่น

4.1 การเล่นที่ช้ามากจนทำให้เกิดการติดขัดไปถึงกลุ่มอื่น เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจในสังคมนักกอล์ฟ หากด้านหน้าว่างแล้วกลุ่มที่เล่นตามมาต้องรอการเล่นของกลุ่มเราอยู่ตลอด ควรเชิญให้กลุ่มหลังเล่นผ่านไปก่อน

4.2 หากไม่แน่ใจว่าลูกที่ได้เล่นออกไปจะหาเจอหรือไม่ ควรเล่นลูกสำรองออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา

4.3 หากเพื่อนร่วมกลุ่มตีลูกเข้าไปยังที่รกหรือพุ่มไม้หนา และเราแน่ใจว่าลูกกอล์ฟของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้ว ควรแสดงน้ำใจไปช่วยหาลูกกอล์ฟด้วยแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งของเราก็ตาม

4.4 ควรใช้เวลาในการหาลูกพอสมควร ตามกฎให้ 5 นาที แต่ไม่ควรใช้สิทธิ์จนเต็มเวลาหากมิใช่การแข่งขันแบบจริงจัง


 

      5  ลำดับการเล่น

หากเป็นทางการ ใช้วิธีจับสลากที่หลุมแรก เพื่อเรียงลำดับการทีออฟ ส่วนการเล่นในช็อตต่อไปนั้น ผู้ที่อยู่ไกลจากหลุมที่สุดเป็นผู้เริ่มเล่นก่อน ทำเช่นนี้จนส่งลูกลงหลุมครบทุกคน และเมื่อจะเริ่มเล่นหลุมต่อไป ผู้ที่มีสกอร์ดีที่สุดจากหลุมที่ผ่านมา จะได้รับเกียรติเป็นผู้ได้ทีออฟก่อน

      6  ช่วยดูแลสภาพสนามให้คงเดิม ผู้เล่นมีหน้าที่ปรับสภาพสนาม ให้กลับเป็นดังเดิมหรือใกล้เคียงเหมือนก่อนที่ผู้เล่นจะเป็นผู้กระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การคราดเกลี่ยทรายในบ่อทรายที่ผู้เล่นลงไปเล่นให้เรียบดังเดิม การซ่อมรอยลูกตกบนกรีน การกลบรอยตีที่เราเป็นผู้กระทำ(Divot) ซึ่งการปรับปรุงสภาพดังกล่าว เราอาจให้แค็ดดี้เป็นผู้กระทำแทนได้ และไม่ควรซ้อมสวิงให้เกิดรอยขุดดิน
 

นิสัยที่น่ารังเกียจของนักกอล์ฟ           

เล่นช้า มาสายเป็นประจำ เล่นโกง ขี้โมโห รบกวนการเล่นของคนอื่น

นิสัยที่นักกอล์ฟคนอื่นชื่นชอบ                                

เป็นคนมีอารมณ์ขัน ว่างเสมอ ตรงต่อเวลา เล่นแพ้เป็นประจำ มีคูปองส่วนลดสนาม มีน้ำใจช่วยเพื่อนหาลูกกอล์ฟ
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^