ความดันโลหิตสูงกับนักกอล์ฟ


ความดันโลหิตสูงกับนักกอล์ฟ
        ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการ จึงทำให้ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเป็น ส่งผลทำให้เราละเลยในการดูแลรักษา หรือรักษาแล้วก็ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งความดันโลหิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆดังนี้

          1. อายุ ส่วนใหญ่แล้วความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อช่วงอายุมากขึ้นตามไปด้วย

          2. เวลา มีผลต่อความดันโลหิต เนื่องจากตลอดทั้งวันนั้น ความดันโลหิตจะขึ้นๆลงๆ ไม่เท่ากัน

          3. อารมณ์ มีผลอย่างมากต่อความดันโลหิต เพราะในขณะที่เกิดความเครียดอาจทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกติได้

          4. เพศชายเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้มากกว่าเพศหญิง

          5. พันธุกรรม หากพ่อแม่เป็นโรคนี้อยู่ เราก็อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นกัน และสิ่งแวดล้อมที่ตึงเครียดก็ส่งผลให้เกิดแนวโน้มเป็นโรคนี้ด้วย

          6. ผู้ที่อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนจะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบท

          7. คนที่มีผิวดำโดยกำเนิดจะพบภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่าคนผิวขาว

          8. ผู้ที่รับประทานเกลือมากจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าผู้ที่รับประทานเกลือน้อย

        โรคความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่น หัวใจวาย หลอดเลือดในสมองตีบตันหรือแตก อัมพาต ความจำเสื่อม ไตวาย ตาบอด และเสียชีวิตได้

        การป้องกันโรคหัวใจแทรกซ้อนจากการเป็นความดันโลหิตสูง

          1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ประมาณ 15-20 นาที อย่าง 3-6 ครั้งต่อสัปดาห์

          2. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด

          3. ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่

          4. ลดอาการเครียดอันเนื่องมาจากงานและสภาพแวดล้อม

          5. ลดน้ำหนักตัว ในรายที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน เพราะความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง

          6. พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจวัดความดันโลหิต และทานยาอย่างสม่ำเสมอ

หากมีความเครียดและความกดดันมากๆ เล่นกอล์ฟแล้วอาการเหล่านี้จะหายมั้ยครับ
1
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^