3 เทคนิคของการพัตกอล์ฟ

usericon weerin 17 พ.ย. 2558 6,243 0

3 เทคนิคของการพัตกอล์ฟ

1. ท่ายืนและการจับกริป
ท่ายืนในการพัตกอล์ฟ ไม่มีการกำหนดรูปแบบไว้ตายตัว สามารถที่จะยืนแบบไหนก็ได้ ที่สำคัญต้องไม่เกร็ง และสายตาจะต้องอยู่เหนือลูกกอล์ฟ ง่ายๆด้วยการก้มตัวลงเยอะๆ หรืออาจจะยืนใกล้ๆ ก็ได้ ในการจับกริปนั้น ให้จับแบบใดก็ได้ แต่ที่สำคัญต้องไม่จับแน่นและ แขนทั้งสองแขนไม่จำเป็นต้องตึง ให้ปล่อยแขนตามสบายหรือแนบแขนไว้กับตัวก็ได้
2. การขึ้นไม้และสโตรกในการพัตกอล์ฟ
เราควรจะทำให้หัวไม้พัตเตอร์ของเรา อยู่เลียดพื้นให้มากที่สุด ทั้งตอนลากไม้พัตขึ้น และตอนที่ได้พัตลูกไปแล้ว ที่สำคัญนั้น เราควรจะพัตให้หัวไหล่ แขน และมือ ไปพร้อมๆกันหมด โดยรักษาระยะให้คงที่ (รักษาสามเหลี่ยมให้คงที่)ไม่ให้พัตด้วยมือหรือแขนเพียงอย่างเดียว
3. ขึ้นสั้น ดันยาว
แบคสวิงให้น้อย แล้วจบการพัตให้ไม้ผ่านลูกมากกว่าระยะแบคสวิง นั่นคือคำแปลของ ขึ้นสั้น ดันยาว หมายถึงการกะระยะในการพัต ให้ขึ้นไม้ไม่ต้องเยอะมาก แต่ใส่โตรกผ่านลูกด้วยน้ำหนักของหัวไม้พัตเอง (อย่าลืมข้อสอง รักษาสามเหลี่ยมให้คงที่) ไม่ใช่ใช้มือออกแรงกระแทกไปที่ลูกกอล์ฟ ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมระยะในการพัตของเราได้
หากลองทำ 3 อย่างนี้ได้แล้ว โอกาสที่คุณจะทำ 3 พัต คงน้อยลงกว่าเดิมเยอะ

หมายเหตุ : พื้นฐานด้านนี้ไม่รวมถึงการอ่านไลน์ และสโลปบนกรีน เราควรจะพึ่งแค้ดดี้ให้มากสำหรับมือใหม่ๆ
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^