จุดสูงสุดของตำแหน่งของกอล์ฟสวิง (Position at the Top)

usericon weerin 17 พ.ย. 2558 2,747 0

จุดสูงสุดของตำแหน่งของกอล์ฟสวิง

        จุดเริ่มต้นของขึ้นไม้หรือการ Take Away นั้นไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการสร้างความเร็วของหัวไม้ แต่การขึ้นไม้ที่ดีนั้นมีผลโดยตรงต่อตำแหน่งที่จุดสุงสุดของกอล์ฟสวิง และที่จุดสูงสุดของกอล์ฟสวิงนี้เอง ที่มีผลโดยตรงต่อการสร้างความเร็วของหัวไม้และส่งผลทางอ้อมต่อการควบคุมทิศ ทางของลูกกอล์ฟ โดย “จุดสูงสุด” นี้อาจเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ท่านนักกอล์ฟ “ง้างคันธนู” พร้อมที่จะปล่อย โดยจุดสูงสุดของท่านนักกอล์ฟแต่ละท่านนั้นอาจมีความแตกต่างกันบ้างตามเหตุและผลที่ต้องการ
 


จุดสูงสุดของตำแหน่งของกอล์ฟสวิง

     
        ถามต่อว่า แล้วจะมีหลักการอะไรที่พอจะช่วยท่านนักกอล์ฟในการตรวจสอบของตำแหน่ง “จุดสูงสุดของกอล์ฟสวิง” ได้บ้าง?

     
        คำตอบที่จะช่วยท่านนักกอล์ฟได้มีดังนี้คือ ความห่างของแขนซ้ายกับกระดูกสันหลัง, การรักษาระยะของตำแหน่งของมือให้ห่างจากศีรษะที่จุดสูงสุดของวงสวิง และอีกจุดที่สำคัญมากก็คือ ตำแหน่งของหน้าไม้ที่จุดสูงสุดนี้ ควรอยู่ในลักษณะที่ขนานกับเป้าหมายไว้ … ส่วนคำกล่าวที่ว่าข้อมือซ้ายควรอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า แฟลต (Flat) ถึงจะถูกนั้น ผมมองว่าขึ้นอยู่กับว่าทำอย่างไรหน้าไม้จึงจะขนานกับเป้าหมายได้ ตรงนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นกว่าครับ

 


จุดสูงสุดของตำแหน่งของกอล์ฟสวิง

     
        อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายกรณีของผู้เล่นดังๆ ที่ ณ จุดจุดสูงสุดของกอล์ฟสวิงหน้าไม้ไม่ได้ขนานกับเป้าหมาย เช่น กรณีหน้าไม้ปิดของ Ai Miyazato, Zach Johnson, Fred Funk แต่ผู้เล่นเหล่านี้กลับสามารถสร้างผลงานที่ดีได้ ซึ่งสำหรับผู้เล่นเหล่านี้ถ้าตีดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขใน ส่วนใดครับ
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^