Phugratae Club (สโมสรกอล์ฟภูกระแต)

usericon weerin 25 พ.ย. 2558 3,697 0

Phugratae Club (สโมสรกอล์ฟภูกระแต)
   

สนามกอล์ฟภูกระแตนครพนม เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๖ และดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันบริหารงานโดย สโมสรกอล์ฟภูกระแตนครพนม มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นนายกสโมสร ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสร นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการสโมสรกอล์ฟภูกระแต จังหวัดนครพนมฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ฝ่ายจัดการสนามกอล์ฟ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายกิจกรรมและการแข่งขัน ฝ่ายกฎข้อบังคับและแต้มต่อ และฝ่ายเลขานุการ โดยมีการออกข้อบังคับ สโมสรกอล์ฟภูกระแต นครพนม สำหรับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารสนาม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถหาดูได้จากกรรมการสโมสร ทุกท่าน

ข้อมูล ทั่วไปเกี่ยวกับ สนามกอล์ฟ[/b]
อัพเดทล่าสุด : 25 ต.ค. 2556
ที่อยู่ : โรงเรียนเทคนิคนครพนม ถนนนิตโย อำเภอเมือง 48000
จังหวัด : นครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
เว็บไซต์ : -
วันหยุดทำการ : -
ที่มา : หนังสือ 'Complete Guide to Golf in Thailand'
หมายเหตุ : -
แผนที่ :
[b]ข้อมูล ทางด้านเทคนิค สนามกอล์ฟ

ผู้ออกแบบสนาม : Prasit Nopasri
เปิดครั้งแรก : 1982
จำนวนหลุม : 9
พาร์ : 36
กรีนฟี : วันธรรมดา สำหรับสมาชิก 90 บาท
                        บุคคลทั่วไป 180 บาท
                วันหยุด สำหรับสมาชิก 90 บาท
                        บุคคลทั่วไป 250 บาท

ราคาน้ำ : 0
ค่าแคทดี้ : 140
ค่าเช่ารถกอล์ฟ : 400
ค้าเช่าอุปกรณ์ : ชุดเหล็ก   100   บาท
                รองเท้ากอล์ฟ   50   บาท
                      ร่มกอล์ฟ   50   บาท
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^