ฝึกฝน

ฟังด้วยความกรุณาการฟังเป็นเรื่องที่ต้องการ
การฝึกฝนหลายคนนั่งเงียบๆไม่เคยพูดขัดจังหวะใคร
แต่กลับไม่เคยเข้าใจอีกฝ่ายเลยสักนิดเพราะการฟัง
ที่แท้จริงต้องเริ่มที่การเปิดใจพร้อมที่จะรับฟังปัญหา
และความทุกข์ของอีกฝ่ายเป็นสิ่งแรกต่อจากนั้นคือ
การเปิดหูเปิดตาตั้งใจฟังข้อความที่อีกฝ่ายพูดอย่างแท้จริง
https://bit.ly/3msW6ld
No comments yet
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^