ขอเชิญพี่น้องนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานกอล์ฟการ

ขอเชิญพี่น้องนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานกอล์ฟการ
ขอเชิญพี่น้องนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ร่วมงานกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ สนาม Legacy Golf Club ... ถ.รามอินทรา
Shot Gun 12.00 น.
.
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำเงินรายได้ไปสนับสนุนพัฒนาวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมทั้งเพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
.
ค่าสมัคร
Platinum 100,000 บาท
Gold        50,000 บาท
Silver        30,000 บาท
.
กติกาแข่งขันสโตรคเพลย์ 36 ซิสเตม
แบ่งการแข่งขันเป็น ประเภททีม (ทีมละ 4คน)
ประเภทบุคคลชายและหญิง

ประเภททีมชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
รองชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศจาก คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์

ส่วนประเภทบุคคล ชนะเลิศโอเวอร์ออลโลว์กรอสจะได้ครองถ้วยเกียรติยศจาก ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ

และยังมีรางวัลชนะเลิศไฟล์ทเอ, บี, ซี และประเภทบุคคลหญิง
.
นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ โฮลอินวัน เป็นรถยนต์ Toyota Yaris มูลค่า 469,000 บาท
รางวัลตีไกลใกล้เส้น ตีใกล้ธง และรางวัลจับฉลากอีกมากมาย
.
ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดการแข่งขันได้ที่

http://home.triamudom-alumni.com/

สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สนตอ.โทร
02- 252 -2325 หรือ 085-326-6996
Email cupsaa@triamudom-Alumni.com...
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนตอ. : เจน 081-847-1469

ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดการแข่งขันได้ที่

http://home.triamudom-alumni.com/

สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สนตอ.โทร
02- 252 -2325 หรือ 085-326-6996
1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^